W związku z trwającym już od 6 lat ciągłym rozwojem Grupy Supply Chain Solutions (SCS) jako działu spółki ELSEN Logistik GmbH, zdecydowaliśmy się wydzielić ze spółki organizację doradczą z dniem 30.06.2013.

W dniu 01.07.2013 wspólnie z firmą Chaindson GmbH & Co. KG utworzyliśmy samodzielną spółkę doradczą.

 

Logistics Operations

Logistics Operations to jednostka wykonawcza w Grupie ELSEN. Obsługuje ona wszystkie procesy logistyczne klienta, gwarantując przy tym wysoki poziom jakości i elastyczność. Usługi realizowane są zarówno w zakładzie klienta, jak i w naszych własnych centrach logistycznych. Za pomocą modelu Logifactoringdział Logistics Operations wdraża także nowe koncepcje rozwiązań, tworzone na przykład przez naszą jednostkę Supply Chain Unit – Chaindson.

Quality Management

Realizujemy najróżniejsze zadania z zakresu jakości. Od prostego przepakowania i zmiany etykiet po badania mikroskopowe. Wszystko po to, aby usprawnić łańcuch dostaw i skrócić czas poszczególnych jego cykli.


Personnel Management

Spółki CON-LOG Logistik und Consulting GmbH oraz LogiPower GmbH & Co. KG świadczą w obrębie grupy ELSEN usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Od momentu utworzenia spółki CON-LOG w roku 2003 i LogiPower w roku 2010 wspieramy klientów i partnerów w całych Niemczech.

Transport Solutions

Dzięki własnej flocie, rzetelnym i profesjonalnym partnerom oraz wykwalifikowanym i odpowiedzialnym pracownikom szybko i na przejrzystych zasadach dostarczamy ładunki całopojazdowe i częściowe. Na życzenie wdrażamy nasze rozwiązania transportowe jako część całościowej logistyki w procesy zaopatrzenia i świadczenia usług. Wraz z grupą Supply Chain Solutions oferujemy kompleksowe rozwiązania na rzecz równoważenia transportu i zapasów.

Shared Services

W ramach oferty Shared Services klienci mogą powierzyć nam procesy administracyjne i usługi, które nie należą do kluczowego obszaru ich działalności.

Urheber ELSEN Holding GmbH