Ochrona danych

Ochrona danych

Niniejsze wskazówki dotyczące ochrony danych obowiązują wyłącznie w odniesieniu do oferty internetowej spółki ELSEN Holding GmbH dostępnej na stronie www.elsen-logistics.com

Witamy na naszej stronie internetowej. Ochronę danych osobowych użytkowników traktujemy bardzo poważnie i chcielibyśmy, aby podczas wizyty na naszej stronie czuli się oni bezpiecznie i wiedzieli, w jaki sposób przetwarzamy ich dane osobowe.

Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych
Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami w zakresie ochrony danych gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko te dane, które zostały nam dobrowolnie udostępnione do określonego celu, a także służące do realizacji usługi, której dotyczy określone zapytanie (np. zapytanie ogólne lub zamówienie). Pobrane dane osobowe przekazujemy bez zgody użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi i dozwolonym przepisami dotyczącymi ochrony danych zaangażowanym w realizację tej usługi spółkom zależnym lub partnerom biznesowym. Nie przekazujemy danych osobowych innym osobom trzecim. W takich sytuacjach prosimy o wyrażenie oddzielnej zgody.

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać danych osobowych bez zgody rodziców lub osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej.

Ponadto podczas wizyty na naszych stronach internetowych anonimowo przekazywana jest nam nazwa hosta odwiedzającego komputera (adres IP). Te dane techniczne służą do anonimowych analiz oraz wyłącznie do celów statystycznych umożliwiających nam regularną optymalizację naszej prezentacji internetowej i opracowanie atrakcyjnych ofert internetowych. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Nasi pracownicy i współpracujące z nami przedsiębiorstwa usługowe zostały przez nas zobowiązane do zachowania poufności i do przestrzegania postanowień federalnej ustawy o ochronie danych.

Cookies
Nasze strony internetowe stosują tak zwane pliki cookies. Służą one do opracowania bardziej efektywnej, przyjaznej dla użytkownika i bezpiecznej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Użytkownik może wyłączyć funkcję zapisu plików cookies przez przeglądarkę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rubryce „Pomoc” przeglądarki internetowej. Wyłączenie tej funkcji może doprowadzić do drobnych ograniczeń działania naszych stron internetowych.

Statystyki internetowe
Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy statystyk internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez firmę Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy odwiedzin na stronie, generowania raportów w zakresie aktywności na stronie oraz realizacji innych usług na rzecz operatora strony związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP użytkownika przekazany przez jego przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z innym danymi Google. Zapisywaniu plików cookies można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej – ostrzegamy jednak, że nie będzie wówczas możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z wizytą na stronie internetowej (wraz z adresem IP) przez firmę Google oraz przetwarzaniu tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczek do przeglądarek dostępnych pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych dostępnych jest na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Informujemy, że na tej stronie internetowej rozszerzono usługę Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

Ponadto wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do przeprowadzania analiz statystycznych danych uzyskanych z systemu AdWords oraz od pliku cookie rejestrującego podwójne kliknięcia. Istnieje możliwość dezaktywowania tej funkcji w ustawieniach reklam (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl).

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące stosowania wtyczek serwisu Facebook (przycisk „Lubię to”)
Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są wtyczki serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wtyczki programu Facebook można rozpoznać po logo lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek serwisu Facebook jest dostępny tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Podczas odwiedzin na naszej stronie wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem serwisu Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, z jakiego adresu IP odwiedzono naszą stronę. Po naciśnięciu przez użytkownika przycisku programu Facebook „Lubię to”, przy równoczesnym zalogowaniu na profilu użytkownika w serwisie Facebook, możliwe jest udostępnienie treści z naszych stron internetowych na profilu użytkownika. W ten sposób program Facebook może przyporządkować wizytę na naszej stronie do konta danego użytkownika. Informujemy, iż jako operatorzy stron nie posiadamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez serwis Facebook. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w oświadczeniu o ochronie danych serwisu Facebook na stronie http://de-de.facebook.com/policy.php

Aby uniemożliwić przyporządkowanie wizyty na naszej stronie do profilu użytkownika w serwisie Facebook, należy wylogować się ze swojego profilu w tym serwisie.

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące korzystania z funkcji Google +1
Gromadzenie i przekazywanie informacji:
Przycisk Google +1 umożliwia podzielenie się informacjami z innymi użytkownikami na całym świecie. Za jego pośrednictwem użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od serwisu Google i naszych partnerów. Firma Google zapisuje zarówno informację wybraną jako treść +1, jak i informacje o stronie, którą użytkownik odwiedzał w czasie kliknięcia na przycisk +1. Treści +1 można wyświetlać jako informacje razem z nazwą profilu i zdjęciem w ramach usług Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w profilu użytkownika w serwisie Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i w reklamach internetowych.
Google zapisuje informacje o aktywności użytkownika związanej z przyciskiem +1 w celu optymalizacji usług Google. Aby móc korzystać z przycisku Google +1, konieczne jest posiadanie widocznego na całym świecie, publicznego profilu Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną do profilu. Nazwa ta wykorzystywana jest przez wszystkie usługi Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może także zastąpić inną nazwę, której użytkownik używa przy dzieleniu się treściami poprzez swoje konto Google. Użytkownicy mogą uzyskać informacje na temat profilu użytkownika w serwisie Google, jego adresu e-mail, a także inne informacje identyfikacyjne.

Wykorzystanie zgromadzonych informacji:
Oprócz omówionych celów wykorzystania informacje udostępnione przez użytkownika są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi postanowieniami firmy Google w zakresie ochrony danych. Google może publikować streszczenie statystyk dotyczących aktywności użytkowników przy użyciu przycisku +1 lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, np. wydawcom, ogłoszeniodawcom lub powiązanym stronom internetowym.

Newsletter
Przy wysyłce newslettera spółka ELSEN Holding GmbH współpracuje z firmą CleverReach GmbH & Co KG, Felix-Wankel-Str. 16, 26125 Oldenburg, Niemcy (CleverReach). W tym celu firma CleverReach gromadzi i przetwarza na zlecenie następujące dane:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Data rejestracji w ELSEN

Użytkownik musi wyrazić zgodę na wysyłkę newslettera. W tym celu stosujemy tak zwaną metodę „Double-Opt-In”.
Po zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje wiadomość powitalną. Zawiera ona link, na który należy kliknąć. Dopiero po kliknięciu na ten link adres e-mail użytkownika zostanie aktywowany do przesyłania wiadomości e-mail.
Przy administrowaniu i przesyłaniu naszego newslettera elektronicznego współpracujemy z usługodawcą technicznym, który zajmuje się przetwarzaniem i wykorzystaniem danych. Informacje o tym usługodawcy dostępne są tutaj: http://www.cleverreach.de.
Zawarte w newsletterze linki i aktywne przyciski mogą być analizowane przez usługodawcę cleverreach.de. Informacje o serwisie cleverreach.de znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych cleverreach.de na stronie http://www.cleverreach.de/frontend/agb.php
Gromadzone w ramach newslettera dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie wewnętrznie, w celu optymalizacji i przesyłania newsletterów, na których subskrypcję użytkownik udzielił wyraźnej zgody. Nie zbywamy ani nie przekazujemy danych osobowych na rzecz osób trzecich do celów związanych z reklamą, badaniem rynku czy badaniem opinii.

Aktualność i zmiana naszych postanowień dotyczących ochrony danych
W związku z rozwojem naszej strony internetowej lub wdrażaniem nowych technologii może okazać się niezbędne dokonanie zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Zalecamy regularne zapoznawanie się z aktualnym oświadczeniem o ochronie danych.

Prawo do informacji i odmowy
Użytkownik może w każdej chwili otrzymać od nas informację na temat jego danych osobowych, które są przez nas gromadzone. Ponadto zgodnie z przepisami ustawowymi użytkownik ma prawo do korekty nieprawidłowych danych, ich zablokowania i usunięcia.

W razie potrzeby prosimy o kontakt:
ELSEN Holding GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 2
54516 Wittlich
tel.: +49 (0) 6571 95522-0
faks: +49 (0) 6571 95522-29
e-mail: datenschutz@elsen-logistics.comUrheber ELSEN Holding GmbH