Personnel Management

 

 

CONLOG & LOGIPOWER odpowiadają w
Grupie ELSEN za zarządzanie personelem

Personnel Management

ELSEN Personnel Management

Spółki CON-LOG Logistik und Consulting GmbH oraz LogiPower GmbH & Co. KG świadczą w obrębie grupy ELSEN usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Od momentu utworzenia spółki CON-LOG w roku 2003 i LogiPower w roku 2010 wspieramy klientów i partnerów w całych Niemczech. W ciągu ostatnich trzech lat podwoiliśmy zatrudnienie. Nasza oferta spełnia zarówno indywidualne oczekiwania klientów, jak i wymogi współczesnego rynku. Fachowość i kompetencje społeczne oraz jakość i odpowiedzialność stanowią dla nas i naszych klientów wspólną bazę, na której codziennie budujemy relacje win-win. Certyfikacja zgodnie z normą ISO 9001, członkostwo w związku niemieckich agencji pracy tymczasowej iGZ oraz powszechnie obowiązujący układ zbiorowy tworzą warunki ramowe dla naszych klientów i pracowników: umowy o pracę na czas nieokreślony, wykraczające poza ustalone w układzie zbiorowym wynagrodzenia i bogata oferta szkoleń motywują naszych pracowników, pozwalając utrzymać niski poziom fluktuacji i absencji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie usług personalnych: www.elsen-pm.com

Wynajem pracowników

Spiętrzenie pracy i wahania koniunktury mogą niekiedy powodować trudności kadrowe. W takich przypadkach należy działać szybko.

Jako członek związku iGZ szybko i bez zbędnej biurokracji udostępniamy wykwalifikowanych pracowników i personel pomocniczy.

Zwracamy przy tym uwagę zarówno na kwalifikacje kandydata, jak i stanowisko, na które ma zostać oddelegowany. Tzw. matryca pracowników to opracowany przez nas instrument, za pomocą którego delegujemy ludzi dokładnie tam, gdzie najlepiej mogą wykazać się swoimi umiejętnościami.

ELSEN Wynajem pracowników
Pozyskiwanie specjalistów i kadry zarządzającej

Gdzie można znaleźć najlepszych z najlepszych i młode kadry o znacznym potencjale? Jak można do nich trafić? Dzięki partnerowi, który profesjonalnie w tym pomoże.

My jesteśmy profesjonalistami, ponieważ szczegółowo analizujemy i sondujemy rynek, prowadzimy dyskretną rekrutację metodą headhuntingu i dokładnie sprawdzamy kandydatów.

W ten sposób klient pozyskuje zawodowców stworzonych do pracy w jego przedsiębiorstwie. Jednocześnie oszczędza czas i pieniądze, bo szybko i efektywnie obsadza wakaty.

 

Master Vendor/On-Site Management

Master Vendor

Nierzadko przedsiębiorstwa współpracują z kilkoma dostawcami usług personalnych. To wiąże się ze znacznymi nakładami na administrację i koordynację.

Wyznaczony przez CONLOG Master Vendor zapewnia klientowi optymalne rozeznanie w sytuacji. W jego imieniu kieruje, kontroluje i dokumentuje procesy i koszty. Dysponuje pracownikami delegowanymi przez różnych usługodawców, dzięki czemu na miejscu zawsze pracuje właściwa liczba wykwalifikowanych i rzetelnych pracowników.

Dodatkowym atutem jest ujednolicenie warunków ramowych i stawek rozliczeniowych. Wszystkie te środki gwarantują znormalizowane planowanie zasobów ludzkich – niezależnie od liczby usługodawców.

On-Site Management

W samym centrum – nie na uboczu. On-Site Management to zarządzanie bezpośrednio z poziomu przedsiębiorstwa klienta.

Decydująca korzyść: osobisty doradca jest zawsze na miejscu, stale dostępny, co umożliwia natychmiastowe rozwiązywanie wielu spraw.

Zapytania obsługiwane są szybko, braki kadrowe usuwane niezwłocznie. Manager lokalny (on site manager) usprawnia administrację klienta i wzmacnia jego działy kadrowe i specjalistyczne, bo pracownicy mają więcej czasu i mogą skoncentrować się na kluczowych zadaniach.

Business Process Outsourcing (BPO)

Podstawowym źródłem dochodów przedsiębiorstwa jest kluczowy obszar jego działalności.

Kluczowym obszarem działalności grupy przedsiębiorstw ELSEN jest logistyka operacyjna i Facility Management. Przejmując te sektory działalności dla naszych klientów, umożliwiamy im lepsze wykorzystanie ich własnych zasobów. To dodatkowa korzyść ekonomiczna – i to trwała.

ELSEN Business Process Outsourcing
Zapewnienie jakości poprzez zarządzanie KPI

Jako dostawca usług koncentrujemy się na procesach. Nasz system zapewniania jakości polega na codziennym stosowaniu opracowanych przez nas wskaźników. Celem jest trwałe zwiększenie efektywności i produktywności klienta. Nasz potencjał optymalizacyjny zasadza się na różnych miarodajnych kryteriach, jak chociażby pomiar czasu od momentu wpłynięcia zapytania do udzielenia pierwszej odpowiedzi z konkretnym profilem (czas odpowiedzi) lub faktycznego znalezienia właściwego kandydata. Stosując standardowe procedury w ramach kompleksowego programu ciągłego doskonalenia, systematycznie analizujemy i optymalizujemy procesy biznesowe. Opracowany przez nas system zarządzania przestojami i absencją obejmuje precyzyjną analizę czasu bezproduktywnego, która pozwala identyfikować słabe punkty. Codziennie rejestruje się wskaźniki KPI, takie jak absencja chorobowa, analizuje ich przyczyny i opracowuje plan środków zaradczych, które następnie mierzy się pod kątem skuteczności. Na tej podstawie można zoptymalizować i zapewnić jakość procesów.

Obejmuje to:

  • ograniczenie absencji i fluktuacji pracowników poprzez zwiększenie ergonomii stanowisk pracy,
  • stworzenie synergii lub minimalizowanie potencjalnych strat produktywności podczas absencji pracowników,
  • redukcję kosztów,
  • pozyskiwanie know-how.

Przykład: częste przestoje stacji komisjonowania z powodu uskarżania się pracowników na ból pleców. Analiza: nieprawidłowe unoszenie elementów / nośników ładunków. Działanie: zmiana sekwencji ruchów oraz przeszkolenie pracowników. Efekt:

  • spadek liczby przestojów,
  • zwiększenie produktywności,
  • wzrost zadowolenia pracowników.
Urheber ELSEN Holding GmbH