Wizja i misja

Slogan - Ludzie Procesy Rozwiązania.

Działania koncentrujemy na ludziach – klienci, partnerzy i pracownicy są dla nas bardzo ważni

Myślenie koncentrujemy na procesie – stale optymalizujemy

Ofertę koncentrujemy na rozwiązaniach – tworzymy przyszłość

4 główne zasady Grupy ELSEN

Zadowolenie klientów

Zadowolenie naszych klientów wyraża się w trwałej i opartej na zaufaniu współpracy, mającej na celu rozbudowę stosunków biznesowych i spełnianie przyszłych wymagań klientów. W ramach ścisłych, partnerskich kontaktów wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie ku obopólnej korzyści. Dzięki wczesnej wymianie doświadczeń optymalizujemy współpracę z klientami w celu kompleksowej realizacji ich oczekiwań.

Odpowiedzialność za jakość

Oferowanie produktów i usług dostosowanych do oczekiwań to zadanie i obowiązek każdego pracownika, bo każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość. Kadra zarządzająca i menedżerowie wdrażają ukierunkowane, odpowiednio dostosowane do wszystkich pracowników działania, których celem jest podniesienie kwalifikacji i dalsze kształcenie, a także udostępniają niezbędne do tego zasoby. Poprzez ciągłą optymalizację uzyskujemy oszczędności finansowe i eliminujemy błędy. W ramach pracy zespołowej usprawniamy nasze procesy robocze.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska

Przyjazne środowisku praktyki i środki oraz przestrzeganie przepisów to podstawa oferowanych przez nas produktów i usług. W ten sposób realizujemy naszą odpowiedzialność społeczną i stwarzamy warunki umożliwiające wywiązywanie się z tego zobowiązania także przez naszych klientów.

Zorientowanie na pracowników

Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na poprawę wyników, przy czym pracownicy stanowią klucz do jego sukcesu jako twórcze i aktywne podmioty. Zwiększają oni efektywność przedsiębiorstwa. Sukces i efektywność firmy w znacznym stopniu zależą od podejścia każdego pracownika do swoich zadań, zakresu obowiązków oraz od jego zaangażowania w procesy. Decydujące znaczenie ma tutaj motywacja pracowników do wykonywania swoich zadań, otwarta komunikacja, przeniesienie odpowiedzialności na pracownika i konstruktywne, kooperacyjne relacje poza strukturą hierarchii.
Urheber ELSEN Holding GmbH