Thomas Klein
- CEO, wspólnik zarządzający, prezes zarządu grupy Elsen -
Wolfgang Groß-Elsen
- wspólnik zarządzający, przewodniczący rady nadzorczej -
Volker Groß
- wspólnik zarządzający, wiceprzewodniczący rady nadzorczej -

Zarządzanie Polska

Mariusz Krajenta
- Dyrektor generalny, Prezes zarządu -
Urheber ELSEN Holding GmbH