Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions

Z własną spółką doradczą Chaindson grupa przedsiębiorstw Elsen oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze logistyki i optymalizacji kosztów transportu. Chaindson specjalizuje się w analizie procesów gospodarki materiałowej oraz wdrażaniu wynikających z analizy optymalizacji. Dlatego też oprócz samego doradztwa oferujemy usługi w zakresie Interim Management, czyli czasowego zarządzania przedsiębiorstwem, dla różnych obszarów organizacji.

Do strony internetowej Chaindson