Ochrona danych

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Elsen Holding GmbH (dalej zwany "Elsen") cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych podczas ich gromadzenia i wykorzystywania jest dla nas bardzo ważna. Chcemy, abyś czuli się Państwo bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje, a w szczególności jakie dane osobowe gromadzimy podczas Państwa wizyty i korzystania z naszej strony internetowej oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt.

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Podmiot odpowiedzialny zgodnie z art. 4 nr 7 rozporządzenia podstawowego UE w sprawie ochrony danych (RODO) to Elsen Holding GmbH, Justus-von-Liebig-Straße 2, 54516 Wittlich (zob. również naszą stopkę z informacjami o firmie). Można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem dsb@elsen-logistics.com.

(3) W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego podane przez Państwa dane (adres e-mail, w stosownych przypadkach nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, gdy przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania takich danych.

(4) W przypadku korzystania przez nas z usług zakontraktowanych usługodawców zewnętrznych w celu realizacji poszczególnych funkcji naszej oferty lub zamiaru wykorzystania Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o odpowiednich procedurach poniżej. Określamy również zdefiniowane kryteria dotyczące okresu przechowywania.

2. Państwa prawa

(1) Przysługują Państwu w stosunku do nas następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

– prawo do informacji,

- prawo do sprostowania lub usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do przenoszalności danych.

(2) Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

3. Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej tylko do celów informacyjnych, tzw. oglądania, czyli bez rejestrowania się lub przekazywania nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Podczas przeglądania naszej strony internetowej zbieramy więc tylko poniższe dane, które są dla nas wymagane ze względów technicznych do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 1 S. 1 lit. f RODO):

– Adres IP

– Data i godzina wysłania żądania

– Różnica pomiędzy aktualną strefą czasową a Uniwersalnym Czasem Greenwich (GMT)

– Treść wniosku (konkretna strona) - Status dostępu/kod statusu/HTTP

– Przekazana każdorazowo ilość danych

– Strona internetowa, z której wysyłane jest żądanie

– Przeglądarka

– System operacyjny i jego interfejs

– Język i wersja przeglądarki

(2) Dodatkowo oprócz wymienionych wcześniej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, które są zapisywane na Państwa twardym dysku i za pomocą których miejce wykorzystujące pliki cookie (w tym przypadku my) uzyskuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą wykonywać żadnych programów ani przenosić wirusów do komputera. Dzięki plikom cookie nasza oferta internetowa jest jeszcze skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

(3) Zastosowanie plików cookie:

a) Niniejsza witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:

– Tymczasowe pliki cookie (patrz b)

– Trwałe pliki cookie (patrz c)

b) Sesyjne pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisują one tak zwane ID sesji, za pomocą którego różne żądania wysyłane do przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznawanie Państwa komputera przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki.

c) Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu w zależności od konkretnego pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

d) Ustawienia przeglądarki można konfigurować w zależności od życzeń oraz np. wyłączyć obsługę plików cookie wykorzystywanych przez strony trzecie lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe.

4. Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać, jeśli są Państwo zainteresowani. Z reguły muszą Państwo podać dalsze dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia odpowiednich usług i do których zastosowanie mają wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach do przetwarzania danych osobowych używamy zewnętrznych dostawców usług. Zostały one przez nas starannie wybrane i sprawdzone pod względem
obowiązujących norm ochrony danych osobowych, są związane z naszymi instrukcjami i są regularnie kontrolowane.

(3) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli wspólnie z partnerami oferujemy realizację umów lub podobne usługi. Więcej informacji można uzyskać, podając swoje dane osobowe lub zapoznając się z poniższym opisem oferty.

5. Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych

(1) Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo ją w każdej chwili wycofać. Takie wycofanie zgody ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po ich przekazaniu nam przez Państwa.

(2) Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyważenie interesów, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do realizacji umowy z Państwem, co zostało przez nas przedstawione w opisie kolejnych funkcji. W razie skorzystania z takiego prawa do sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan faktyczny i zakończymy lub dostosujemy przetwarzanie danych bądź przedstawimy nasze zasadne z punktu widzenia ochrony powody, dla których musimy kontynuować przetwarzanie.

(3) W każdej chwili mogą Państwo oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O swoim sprzeciwie mogą nas Państwo poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dsb@elsen-logistics.com lub pocztą tradycyjną na adres Elsen Holding GmbH, Justus-von-Liebig-Straße 2, 54516 Wittlich.

6. Newsletter

(1) Za Państwa zgodą mogą Państwo zapisać się do naszego newslettera, za pomocą którego będziem Państwa informować o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

(2) Zaabonowanie naszego newslettera odbywa się w oparciu o procedurę podwójnej akceptacji (Double-Opt-in). Oznacza to, że po rejestracji prześlemy Państwu na podany adres e-mail wiadomość, w której poprosimy Państwa o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo rejestracji w ciągu jednego miesiąca, Państwa dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto przechowujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie konieczności, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.

(3) Jedyną obowiązkową informacją przy wysyłce biuletynu jest Państwa adres e-mail. W celu osobistego skontaktowania się z Państwem wykorzystywane jest wskazanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych. Po potwierdzeniu zapiszemy Państwa adres e-mail w celu przesłania Państwa newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO.

(4) W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na wysyłanie newslettera i anulować subskrypcję. W celu rezygnacji należy kliknąć link podany w każdej wiadomości z newsletterem (newsletter@elsen-logistics.com) lub wysyłać wiadomość pod adres podany w stopce z danymi firmy.

(5) Pragniemy podkreślić, że podczas wysyłania newslettera oceniamy zachowanie użytkowników. Do celów tej analizy wysłane e-maile zawierają tzw. sygnalizatory web beacon lub piksele śledzące, które reprezentują jednopikselowe pliki obrazów przechowywane na naszej stronie internetowej. W celu dokonania oceny łączymy dane, o których mowa w § 3, oraz sygnalizatory web beacon z Państwa adresem e-mail i indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się temu śledzeniu, klikając osobny link podany w każdej wiadomości e-mail lub informując nas o tym, korzystając z innej metody kontaktu. Informacje są przechowywane tak długo, jak długo są abonują Państwo newsletter. Po anulowaniu danych przechowujemy je w sposób czysto statystyczny i anonimowy.

7. Wykorzystnie Google Analytics

(1) Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. ciasteczek („cookies”), czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizacji IP na tej stronie adres IP użytkownika w razie użycia na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

(2) Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google.

(3) Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików „cookie” za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Można zapobiec wysyłaniu danych przez pliki cookies i odnoszących się do wykorzystywania strony (włączając Państwa adres IP) do Google i przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie wtyczki dostępnej na stronie przeglądarki i jej instalację [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl].

(4) Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonimizeIp()". W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, co pozwala wykluczyć relację osobistą. Jeśli zebrane dane osobowe umożliwiają odniesienie do osoby, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

(5) Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie optymalizować korzystanie z naszej strony internetowej. Możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google poddała się zasadom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

(6) Informacje o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overview of data protection:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, as well as the data protection declaration: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Korzystanie z wtyczek do portali społecznościowych

(1) Obecnie korzystamy z następujących wtyczek do serwisów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn. Używamy tzw. rozwiązania z dwukrotnym kliknięciem. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej witryny, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu na polu nad jej początkową literą lub logo. Oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dopiero po kliknięciu na zaznaczone pole i tym samym jego aktywacji dostawca wtyczek otrzymuje informacje o tym, że odwiedził odpowiednią stronę internetową naszej oferty online. Ponadto przekazywane będą dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku portali Facebook i Xing, adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego pobraniu, zgodnie z danymi dostawcy w Niemczech. Po aktywacji wtyczki dane osobowe są przekazywane przez użytkownika do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (dla dostawców amerykańskich w USA).
Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane głównie za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie przed kliknięciem na szare pole w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

(2) Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania, nie jesteśmy też świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania i okresów przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez dostawcę wtyczek.

(3) Dostawca wtyczki przechowuje zebrane o Państwu dane w profilach użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy popytu i w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawę prawną korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

(4) Dane są przekazywane bez względu na to, czy posiadają Państwo konto u dostawcy wtyczek i są tam Państwo zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, Państwa dane zebrane przez nas zostaną bezpośrednio przypisane do istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikną Państwo aktywowany przycisk i na przykład połączą się ze stroną, dostawca wtyczek również zapisze te informacje na koncie użytkownika i publicznie udostępni je Państwa kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po użyciu sieci społecznościowej, zwłaszcza przed naciśnięciem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczek.

(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców, o których powiadomiono poniżej. Dostarczą one również dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności.

(6) Adresy odpowiednich dostawców wtyczek oraz adres URL wraz z ich informacjami na temat ochrony danych:

a) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
Facebook zgłosił się do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Firma Google zgłosiła się do Tarczy
Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter zgłosił się do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy; http://www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn zgłosił się do Tarczy Prywatności UE-USA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Integracja Google Maps

(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwić Państwu dogodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Po wejściu na stronę internetową Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane będą dane określone w §3 niniejszej deklaracji. Jest to niezależne od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo być kojarzeni z profilem w Google, przed naciśnięciem przycisku muszą się Państwo wylogować. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy popytu i w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z Google.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach dostawcy o ochronie danych. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google również przetwarza Państwa dane osobowe w USA i przekazała je do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Używanie technologii SalesViewer®:

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH, na podstawie uzasadnionego interesu administratora strony internetowej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), ma miejsce zbieranie i przechowywanie danych w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji.

W tym celu jest stosowany kod na podstawie JavaScript, który służy do pobierania danych dotyczących firmy i odpowiedniego używania. Dane zbierane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą niemożliwej do prześledzenia jednorazowej funkcji (hashing). Dane są bezpośrednio pseudonimizowane i nie są używane do osobistego identyfikowania użytkownika tej strony internetowej.

W każdym momencie można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych, klikając to łącze https://www.salesviewer.com/opt-out, by zapobiec w przyszłości zapisywaniu danych przez SalesViewer® w obrębie tej strony internetowej. W tym celu na urządzeniu użytkownika jest dla tej strony internetowej tworzony plik cookie Opt-out. Jeżeli pliki cookie zostaną usunięte w przeglądarce, należy ponownie kliknąć to łącze.

11. Facebook Custom Audiences / Facebook Pixel:

1. Informacje/Przeznaczenie:

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje tzw. "Facebook Pixel" sieci społecznościowej "Facebook", który jest obsługiwany przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta) jako podmiot odpowiedzialny, w następujących celach:

Facebook (strona internetowa) Custom Audiences

Korzystamy z Piksela Facebooka i Conversions API na naszej stronie internetowej do celów remarketingu, aby móc ponownie zwrócić się do Ciebie w ciągu 180 dni. Umożliwia to wyświetlanie użytkownikom strony internetowej reklam opartych na zainteresowaniach, tzw. "Facebook ads", gdy odwiedzają portal społecznościowy "Facebook" lub inne strony internetowe, które również korzystają z tej metody. W ten sposób realizujemy interes polegający na pokazywaniu Państwu reklam, które są dla Państwa interesujące, aby nasza strona internetowa lub oferty były bardziej interesujące dla Państwa jako użytkownika.

Konwersja na Facebooku

Ponadto za pomocą Piksela Facebooka i Conversions API chcielibyśmy zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie mają działania nękającego. Za pomocą Piksela Facebooka możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku, widząc, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja").

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe (Facebook Pixel i Conversions API), Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, gdy tylko wyrazisz zgodę na stosowanie plików cookies wymagających zgody i tym samym udzielisz nam niezbędnej zgody. Dzięki integracji piksela Facebooka i wykorzystaniu Conversions API, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę naszej witryny lub kliknął na jedną z naszych reklam. Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta. Nie mamy na to wpływu.

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki wykorzystania danych przez Facebook. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące piksela Facebooka i Conversions API oraz sposobu ich działania można również znaleźć w obszarze pomocy Facebooka.

2. Odbiornik:

Wspólna odpowiedzialność: My jako ELSEN International SARL & Co. Za gromadzenie i przekazywanie danych w ramach tego procesu KG odpowiada wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta). Służy to następującym celom:

  • Tworzenie zindywidualizowanych lub odpowiednich reklam oraz do ich optymalizacji.
  • Dostarczanie wiadomości handlowych i transakcyjnych (np. za pośrednictwem Messengera).

Następujące operacje przetwarzania nie są zatem objęte wspólnym przetwarzaniem:

  • Za przetwarzanie, które ma miejsce po pobraniu i przekazaniu danych, odpowiada wyłącznie Meta.
  • Tworzenie raportów i analiz w formie zagregowanej i zanonimizowanej odbywa się w ramach zleconego przetwarzania, a więc jest naszym obowiązkiem.

W zakresie wspólnej odpowiedzialności zawarliśmy z Facebookiem odpowiednią umowę, do której dostęp można uzyskać tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Określa to odpowiednie obowiązki w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z GDPR w odniesieniu do wspólnej odpowiedzialności.

Dane kontaktowe firmy odpowiedzialnej, a także inspektora ochrony danych Facebooka, są dostępne tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

Dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Meta, w tym jego podstawy prawnej oraz dalsze informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy. Przekazujemy dane w ramach wspólnej odpowiedzialności na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) f DSGVO.

Informacje o warunkach bezpieczeństwa danych znajdują się tutaj. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, a o przetwarzaniu na podstawie standardowych klauzul umownych - tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

3. Skreślenie/odwołanie:

Możesz dezaktywować to narzędzie poprzez ustawienia plików cookie tutaj.

Czas życia plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej strony internetowej).

4. Podstawa prawna:

Art. 6 (1) a DSGVO (zgoda).

12. Wykorzystanie technologii kodów pikselowych UNN (United News Networks GmbH)

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię pixel-code firmy UNITED NEWS NETWORK GmbH (www.unn-online.de) w celu rozpoznania osób odwiedzających stronę pod względem firmowym. Przetwarzany jest jedynie adres IP osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu gromadzenia informacji istotnych dla firmy, takich jak nazwa firmy. Adresy IP osób fizycznych są wykluczane z dalszego użytkowania (procedura whitelist). Adres IP nie jest w żadnym wypadku przechowywany w WebLeads. Przy przetwarzaniu danych naszym szczególnym interesem jest ochrona praw do ochrony danych osób fizycznych. Nasz interes opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W żadnym momencie zbierane przez nas dane nie pozwalają na wyciąganie wniosków na temat możliwej do zidentyfikowania osoby. W żadnym momencie nie są odczytywane dane z urządzenia końcowego użytkownika ani ustawiane na urządzeniu końcowym (brak stosowania plików cookies).