Logistics Operations

Logistics Operations

Logistics Operations jest jednostką wykonawczą w grupie przedsiębiorstw ELSEN. Tutaj przeprowadzane są wszystkie procesy logistyczne naszych klientów, przy zachowaniu wysokich standardów jakości oraz dużej elastyczności. Niezależnie od miejsca - zarówno w siedzibie klienta, jak i w naszych własnych centrach logistycznych. Logistics Operations wdraża również nowo opracowane rozwiązania, na przykład te, które indywidualnie stworzyła nasza własna grupa doradcza za pomocą modelu Logicfactoring.

Magazynowanie

W obiektach magazynowych typu „multi user” lub dedykowanych typu„single user” zapewniamy kompleksową obsługę operacyjną i administracyjną wszystkich procesów logistycznych. Gwarantuje to dużą elastyczność w zakresie personelu, powierzchni i wyposażenia, redukuje koszty stałe i umożliwia dywersyfikację kosztów logistycznych.

Logistyka wewnętrzna  

Jako kompleksowy dostawca logistyczny świadczymy nasze kluczowe usługi bezpośrednio w siedzibie klienta, przejmując działania logistyczne od momentu przyjęcia towaru, przez produkcję i wydanie towaru, po jego dostawę do klienta końcowego. Nasi partnerzy zyskują na optymalnym zagospodarowaniu przestrzeni dzięki przekształceniu powierzchni logistycznej w powierzchnię produkcyjną, a także redukcji zapasów w toku i zwiększeniu produktywności. W ten sposób mogą się skoncentrować na kluczowych obszarach swojej działalności. Od wielu lat realizujemy z powodzeniem wewnętrzne projekty logistyczne, w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym, wykorzystując zdobyte know-how w realizacji powierzonych zadań również w innych gałęziach przemysłu.

Usługi dodane

W oparciu o kluczowy obszar działalności świadczymy również kompleksowe i elastyczne usługi dodane. Od kontroli jakości poprzez etykietowanie aż do prac montażowych lub pakowania – realizujemy indywidualne życzenia: od pojedynczego projektu, przez stałą obsługę, po pełne przejęcie.

Usługi celne

Jako kompetentny i doświadczony oferent usług celnych w systemie ATLAS / NCTS ułatwiamy import i eksport towarów, oferując kompleksowe wsparcie w załatwianiu uciążliwych procedur celnych: od deklaracji wywozowej po odprawę celną. Nasi partnerzy są na bieżąco informowani o aktualnych przepisach celnych i wynikających z nich modyfikacjach systemu. Dodatkowo mogą czerpać korzyści z naszego zezwolenia na prowadzenie składu celnego.