Leksykon logistyki

Słowniczek logistyki

W naszym glosariuszu w zrozumiały i przejrzysty sposób przedstawiamy aktualne tematy związane z transportem od A do Z oraz informujemy m.in. o osobliwościach prawnych branży logistycznej.

Cross Docking

Cross-docking to system dystrybucji i przeładunków towarów w logistyce, który w ostatnich latach zyskuje istotne znaczenie, szczególnie w sprzedaży detalicznej a nawet e-commerce. Celem cross-dockingu nie jest już magazynowanie towarów, ale ich bezpośrednia obsługa i wysyłka do klientów ostatecznych. Ten system wymaga ścisłej synchronizacji wszystkich ruchów przesyłek przychodzących i wychodzących. System ten może obniżyć koszty magazynowania.

Cross-docking oferuje następujące korzyści:

  • Niższe czasy przepustowości
  • Terminowa dostawa
  • Minimalizacja zapotrzebowania na przestrzeń magazynową
  • Redukcja kosztów magazynowania
  • Zmniejszenie zapasów

EETS

Europejska usługa opłaty elektronicznej (EETS) jest dyrektywą przyjętą przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, która określa zasady międzynarodowego porozumienia w sprawie utworzenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej.
Celem jest opracowanie systemu umożliwiającego użytkownikom (EETS-User) uzyskanie urządzenia do pobierania opłat od zatwierdzonego dostawcy usług (EETS-Provider), które jest kompatybilne ze wszystkimi połączonymi europejskimi systemami pobierania opłat (EETS-Domain).

 

Track and Trace

Track and trace odnosi się do śledzenia przesyłek.
W celu umożliwienia śledzenia towarów wymagane są następujące informacje towarzyszące:

  • Informacje o nadawcy
  • Informacje o miejscu przeznaczenia
  • Informacje kontrolne
  • Informacje identyfikujące

Dzięki temu w każdej chwili można ustalić dokładną lokalizację przesyłki. Informacje te można wykorzystać do dostosowania mocy produkcyjnych i optymalizacji procesów.

Transport ADR

ADR (towary niebezpieczne) odnosi się do europejskiej umowy w sprawie transgranicznego transportu towarów niebezpiecznych. Zawiera on przepisy dotyczące transportu drogowego w zakresie pakowania, zabezpieczania ładunku i etykietowania.

Co oznacza ten termin?
Skrót ADR pochodzi od francuskich słów: "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route". Co oznacza "Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych". Termin ADR jest stosowany na całym świecie i jest szeroko wykorzystywany w branży transportowej.