Główny Dostawca Logistyczny

Główny Dostawca Logistyczny

Przedsiębiorstwa często współpracują z dużą liczbą dostawców usług transportowych, co zwykle powoduje wysokie koszty operacyjne i administracyjne. Często są to zlecenia transportowe dla różnych usługodawców. Posiadają one różne interfejsy wymagające dużego wysiłku w zakresie koordynacji i komunikacji, a także są konfrontowane z niejednolitą ofertą i strukturą cen.

Ponadto brakuje jednolitych standardów jakości, rygorystycznego zarządzania KPI oraz przejrzystości w zakresie aktualnych cen na rynku. Rozwiązanie: wiodący dostawca usług logistycznych, który oferuje kompleksowe rozwiązania dla łańcucha dostaw przejmując zadania związane z kontrolą oraz koordynacją wszystkich usług logistycznych.

Jako dostawca usług w zakresie transportu, łączymy doświadczenie naszej wewnętrznej grupy konsultingowej Chaindson z możliwościami operacyjnymi naszego działu transportu.

Skontaktuj się z nami!

Zalety:

BEZPIECZEŃSTWO KOSZTÓW DZIĘKI GWARANCJI CEN

ZAPEWNIENIE NAJLEPSZEJ CENY RYNKOWEJ

100% PRZEJRZYSTOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

IDENTYFIKACJA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW PRODUKCJI TRANSPORTU

OBSŁUGA WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH PROCESÓW PRZEZ JEDNEGO PARTNERA

MINIMALIZACJA STANU MAGAZYNOWEGO PO STRONIE KLIENTA